Disclaimer

Bij de samenstelling van de informatie op deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks kan het voorkomen dat informatie die geplaatst is op deze website of verkregen kan worden via deze website, verouderd of onjuist is.

Flexifloors is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van deze website of informatie die daarmee kan worden verkregen.

De inhoud van de website of delen daarvan mogen niet verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Flexifloors.

Alle intellectuele eigendomsrechten ter zake van deze website komen uitsluitend toe aan Flexifloors, dan wel aan de betreffende toeleveranciers.